Friday, January 29, 2016

RelationshipsDoesn’t matter is it love relationship or mother-daughter ralationship or any other.Trust is the most important thing in relationship.Friendships are important too.After family your friends are the most inportant people in our lives.Let`s start with family...
Nije bitno je li u pitanju ljubavna veza ili veza izmedju majke i cerke ili bilo koje druge.Povjerenje je najvaznija stvar u vezi.Prijateljstva su takodje vazna.Posle porodice prijatelji su najvazniji ljudi u nasim zivotima.Pocnimo sa porodicom...

Family relationships

Familiy is inportant in our lives, because no matter what thay will stay with you.``Always and forever`` thay say, but each family is arguing.It`s not normal to have  the same opinion about everything, or to don`t be bord by your little siblings.I have little sister and she is doing everyting like me and she is like little bad  version of me.She is sometimes cute trying to be me but usually she is irritating i am like:''You want be like me, ok fine, but don't touch my stuff buy for yourself, i didn't steal it from mother.''Of course I have never told her, but I should.And I am going to tall her tomorrow!And it's tomorrow I told her and she were ok with that, but I know that she will put my make up again.And there is my mom, we have really good relationship she trust me a lot and I trust her, but our relationship isn't good all the time.That is how it works in one moment we are good, and in the other we are arguing.How to be good with mom:1.trust her, talk to her like a friend and shere with her gossips, 2.when you talk with her and sometimes manion boyfriend of your acquaintance, just to see her reaction, if you don't want to her to mean that you have a boyfriend you just act like that is something horrible, 3.help her sometimes, but sometimes ignore her...That  is the best way.I can't tell you how to be good with your siblings because the only way to be good with them is to be far away from them or wait them to grow up, but it doesn't mean you don't love them.

Porodica je vazna za nas, zato sto bez obzira na sve oni ce uvijek biti tu za tebe.''Uvijek i zauvijek'' kazu, ali u svakoj porodici ima svadja.Nije normalno da imate isto misljenje o svemu ili da vas ne smaraju mladje sestre i braća.Imam mladju sestru i ona uvijek sve radi kao ja i ona je kao moja mala losa kopija.Ponekad je i slatka dok pokusava da bude ja, ali obicno je veoma iritantna i ja sam kao ,,Oces da budes kao ja, ok dobro, ali ne diraj moje stvari, kupi sebi, nisam ni ja ukrala od majke.''Naravno nikad joj to nisam rekla, ali treba.I reci cu joj sjutr!I sjutra dan je rekla sam i bila je ok sa tim ali znam da ce opet staviti moju sminku.I tu je moja majka, mi imamo veoma dobar odnos, vjeruje mi dosta i ja njoj vjerujem, ali nas odnos nije uvijek dobar.Tako to ide u jednom momentu me smo dobri i u drugom mi se svadjamo.Kako biti dobar sa majkom:1.vjerujte joj, pricajte sa njom kao sa drugaricom i pricajte joj traceve, 2.kad pricas sa njom pomeni momka neke tvoje poznanice samo da bi vidjela njenu reakciju, ako ne zelis da ona misli da imas momka ponasaj se kao da je to nesto lose, 3.pomozi joj ponekad, ali je nekad ignorisi...To je najbolji nacin.Ne mogu vam reci kako da budete dobri sa sestrama ili bracom, jer jedini nacin za to je da budete sto dalje od njih ili da cekate da porastu.Ali to ne znaci da ih ne volite.
Family...where life begines and love never ends.
Porodica...gdje zivot pocinje i ljubav se nikad ne zavrsava.


Friendship


As I said earlier after family, friends are the most inportant people in your lives.In one moment true friends becomes family.But you can't trust everyone.And no one can become your friend over night.It's better to be paranoic then real, because sometimes real is not so good.I'am paranoic for a while, then I trust that person but not much, I am really paranoic so I have just a few people I trust compleatly.Actally on this planet is only one person i trust compleatly and that person is me,maybe it's bad.But i don't know for any other way.For me life is path, surrounded by flames and they are waiting for you to burn.I have patience and tolerance, but when you across the line it's over for good.Just one person had a second chance only because that frienship was and is long.And it wasn't big deal, but I was mad for three months.Never give so many chances to  people who don't deserve any.But you need to give it to people who desarve.And when we talk about friendships, these words are true:'' Don't judge a book by its cover''.If someones told me last year that I will be friends with some people i would say:''You are crazy!''Never judge a book by its cover, because everything is not what it seems.True friend never judge, just help.

Prijateljstva

Kao sto sam ranije rekla pored porodice, prijatelji su najvažniji u životu.U jednom trenutku pravi prijatelj postaje porodica.Ali ne možete svakom da vjerujete.I niko ne može da ti postane prijatelj preko noći.Bolje je biti paranoican nego realan, nekad realno nije dobro.Ja sam paranoicna neko vrijeme, onda vjerujem toj osobi ali ne puno, ja sam vrlo paranoicna tako da imam samo nekoliko osoba kojima potpuno vjerujem.Ustvari na ovoj planeti postoji samo jedna osoba kojoj potpuno vjerujem a ta osoba sam ja.Možda to nije dobro, ali ja ne znam drugacije.Za mene je život put okružen plamenovima koji te čekaju da pogriješiš i da se opeces.Ja sam strpljiva i tolerantna, ali kada predjete crtu zauvijek je gotovo.Samo je jedna osoba imala drugu šansu i samo zato što je naše prijateljstvo dugo.I to nije bila velika stvar, ali sam ja bila ljuta na nju tri mjeseca.Nikad ne dajte mnogo sansi ljudima koji ne zaslužuju nijednu.Ali morate je dati onima koji je zaslužuj.I kada mi pricamo o prijateljstvima, ove riječi su istina:,,Ne sudi o knjizi po korici.''Da mi je neko prošle godine rekao da ću da se družim sa ljudima sa kojima se sad družim rekla bih:,,Ti si lud/a!''Nikad ne sudi po knjizi po korici, jer nista nije kako izgleda.Prijatelji ne osudjuju, samo pomognu.

About other relationships in other post!Sorry for not posting anything for three days.But, hope you enjoyed!
X.O.X.O M.M
Photos;Home Alone, 101 dalmatians, Gossip Girl, Pretty Little Liars, Friends

No comments:

Post a Comment